Trèbol blanc Huia 250 gr.

Trèbol blanc Huia 250 gr.

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Trèbol Blanc (HUIA)

 

 

El trèvol blanc nan repens (huia) és una varietat de fulla de mida mitjana.

Arrels superficials i estolons que parteixen de les aixelles de les fulles i que s'arrelen.

Fulles glabres, marge asserado.

Flor de color blanc o blanc rosat.

 

Creixement i adaptació:

Espècie perenne.

Planta mitjanament agressiva, d'establiment lent, però de colonització de l'espai ràpidament.

Creix tot l'any, no obstant els seus més altes produccions farratgeres es situen a finals de primavera i principis d'estiu.

Temperatura òptima: 20-25 º C. Per sobre de 30 º C la planta floreix constantment i produeix molt poc.

Adaptat a un ampli ventall de sols, però creix amb menys vigor en sòls àcids, mal drenats o poc profunds.

Tolera sequeres moderades. No toleda la calor excessiva.

No suporta la salinitat.

No suporta embassaments prolongats.

 

Maneig del cultiu:

Sembrar a 10-12 mm de profunditat del sòl finament preparat, però ferma, a la primavera o finals d'estiu.

establiment lent

Dosi de sembra: 2- 5 kg / ha.

Donades la seva característiques nutricionals, s'empra per a establiment de praderies en mescla.

Compatible, en barreges, amb gramínies menys agressives.

Alçada de tall: a partir de 20 mm