Revital 1 Lt.

Revital 1 Lt.

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Revital 

 

Descripció

REVITAL GESPA és un producte d'alta qualitat fertilitzant , dissenyat per a la recuperació de gespes que es troben adormits .

 

Composició

Adob N -P - K 15-3-5 . Conté Ferro .

 

Aplicació

Es recomana REVITAL PLUS GESPA com estàrter o estimulador ràpid en zones pobres o sense creixement . Actua com a regenerador de forma instantània , posteriorment es continuarà amb el programa d'abonat FLOWER habitual per a la gespa .

 

Si el problema d'envelliment de la gespa es deu a altres causes ( atapeïment del sòl , excessiva humitat , atac d'insectes , malalties .... ) caldrà solucionar amb altres mètodes .

 

Dosificació

Dissoldre una dosi completa , és a dir , 20 ml (1 tap ) en 4 litres d'aigua i repartir aquesta solució en 12-15 m2 . ( 5ml per litre en 3- 4m2 )

 

Procurar mullar bé la coberta vegetal per aconseguir que el producte penetri tant per via foliar com radicular i pugui així actuar -hi .

 

Presentació

Botella 1 litre .

 

Contraindicacions

Compte amb les esquitxades : evitar que el producte contacte amb els ulls .

 

Calendari d'aplicació

E F M A M J J A S O N D

 

  Periodo ideal     Periodo favorable