Larvicida Mosquits 2x20 gr.

Larvicida Mosquits 2x20 gr.

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Larvicida Mosquits 2x20 gr.

  

Descripció

 

El Larvicida Mosquits és un insecticida en comprimits efervescents llest per a l'ús utilitzat per al control de la larva del mosquit en el seu lloc de reproducció ( pous , bassals d'aigua , piscines depuradores així com en zones urbanes i rurals , basses , estanys , fonts , embornals , etc . ) . El Larvicida Mosquits pertany a la classe d'insecticides coneguts com a reguladors del creixement de l'insecte , d'aquesta manera el producte interromp el procés de mutació de la larva .

 

La formulació efervescent està pensada per ser utilitzada en llocs on sol haver aigua estancada que és on se sol desenvolupar la larva del mosquit .

 

Composició

 Device TB2 - comprimits efervescents - Diflubenzuron 2%

N º registre D.G.S.P: 02 30 02695.

 

 

Beneficis

 L'efervescència de la pastilla permet la propagació uniforme del principi actiu per tot el volum d'aigua .

Aplicació directa en basses, estanys , fonts , embornals , etc . o bé dissolt en aigua .

Eficaç amb les espècies de mosquits més comuns .

Controla els mosquits adults abans que apareguin

Actua a l'aigua, on els mosquits passen el 80% del seu cicle vital .

 

Tractament / Dosi

 

Aigua molt contaminada orgànica - 1 comprimit / 40 l aigua

Aigua bruta - 1 comprimit / 4.000 l aigua

Aigua neta - 1 comprimit / 8.000 l aigua

 

Presentació / Mides

 

20x2g comprimit efervescent

 

 

 

La intoxicacions pot produir

Irritació dels ulls , pell , mucoses , Tracte respiratori i gastrointestinal amb náuses , vómit i diarrea . Irritació del Tracte urinari . Metahemoglobinèmia .

 

En cas d' intoxicacions Truqui a l'Institut Nacional de Toxicologia :

 telf.915 -62-04-20 ..