Araldit Ràpid

Araldit Ràpid

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Araldit Ràpid

 

 

Descripció

 

Araldit Ràpid és un adhesiu epoxi de dos components, una resina i un enduridor, que reaccionen en barrejar. Amb un enduriment molt curt, de manera que és ideal per a unions ràpides.

A més omple tot tipus de cavitats que hi hagi entre les dues superfícies a acoblar. Uneix pràcticament tots els materials amb excepció del polietilè, polipropilè, PTFE i silicona.

Resisteix temperatures des -60 º C a +65 º C, forces de tracció de fins 320kg/cm2, la majoria de dissolvents orgànics i inorgànics, així com cops i vibracions.


 Utilització

1. Les superfícies a unir han d'estar netes de greix, pols o brutícia i seques.

2. Dipositar sobre una placa mescladora quantitats iguals de cada component A i B. Tancar els dos tubs vigilant no invertir el color dels taps. El format xeringa, en pressionar l'èmbol, garanteix una dosificació exacta un a un de tots dos components.

3. Barrejar tots dos components amb l'espàtula fins a obtenir una barreja homogènia. Aquesta barreja ha de ser utilitzada abans de 5 minuts.

4. Aplicar una fina capa de la barreja sobre les dues superfícies i ajuntar.

5. Mantenir en ferm contacte les peces unides durant un mínim d'1 hora.


 

 

Materials


     Apte en: Metalls i els seus aliatges, materials per decoració, materials de construcció, marbre, pedra natural, productes ceràmics, vidre i cristall, fusta i els seus derivats, poliestirè expandit, plàstics termoestables, cuir i pell

     No apte en: polietilè, polipropilè i PTFE.

 

 

Aplicacions

     Unions estructurals de gran resistència, peces de joieria, electrodomèstics, motors i maquinària, material esportiu, reparacions de peces en embarcacions, plaques electròniques, maquetisme, bricolatge
.

 

 

Quantitat del contingut: 5 +5 ml.