FONS IMPRIMACIÓ IFA

FONS IMPRIMACIÓ IFA

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


FONS IMPRIMACIÓ IFA

Imprimació incolora a base dissolvent per a la protecció preventiva de la fusta contra insectes, fongs i humitat.
Repel·leix l'aigua. Regularitza el contingut d'humitat en la fusta.
XYLAZEL FONS IMPRIMACIÓ IFA no forma capa, actua a porus obert.

Eficàcia
XYLAZEL FONS IMPRIMACIÓ IFA compleix la norma UNE-EN46: Determinació de l'eficàcia preventiva davant de larves nounades de Hylotrupes bajulus rere assaig d'envelliment per evaporacion UNE-EN73 i per deslavado UNE-EN84 per a tractament superficial. Compleix la norma EN113: Determinació del llindar d'eficàcia contra fongs basidiomicets xilòfags sense Coriolus versicolor, després assaig d'envelliment per evaporacion segons EN73 i per deslavado segons EN84 per a un tractament superficial. Compleix la norma EN 152-1: Determinació de l'eficàcia preventiva d'un tractament de protecció de la fusta elaborada contra el blavós per a un tractament superficial.


Característiques
- XYLAZEL FONS IMPRIMACIÓ IFA dóna una eficaç protecció a la fusta, sense modificar el seu color natural, ja que com impregnació de fons penetra en la mateixa, garantint la seva eficàcia.
- És molt fàcil d'aplicar per la ràpida absorció del producte en la fusta.
- Excel·lent capacitat d'ancoratge per als protectors d'acabat, pintures i vernissos.
- Després de sec no fa olor.
- No aixeca repel a la fusta.
Usos
Tractament de la fusta superficial per classe d'ús 1, 2, 3 (fusta sotmesa a humidificacions intermitents: tancaments, etc.) per aplicació superficial segons EN 559-1. Ús pel públic en general, per a envasos menors o iguals a 2,5L.

Aplicació:


Preparació
Eliminar pintures i vernissos, decapant o escatant. Netejar la fusta vella o nova. Protegir adequadament els plàstics i materials bituminosos. Protegir les plantes.


Dosi
- Com imprimació protectora emblaviment i putrefacció: 140 ml / m2
- Com a protector contra fongs de podridura, insectes i hidrofugant: 240 ml / m2 en dues o més mans


Assecat
L'assecat de la superfície en condicions normals és de 12 hores. Repintat: 24 hores aprox.

Tons de color
Incolor transparent.

Mides d'envasos
750ml i 2,5 Lt.