Abrillantador protector ( marbre i terres d'interior )

Abrillantador protector ( marbre i terres d'interior )

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Abrillantador protector ( marbre i terres d'interior )

 

 

Aplicacions


Sòls d'interior no porosos .Marbre , pedra calcària , travertí , terratzo , gres porcelànic , pissarres , basalt , conglomerat , rajoles de ciment .


RENOVA , abrillanta i PROTEGEIX els sòls d'interior , evitant que es produeixin ratllades i en cas d'haver les difumina i facilita el seu manteniment . No rellisca , ni marca les petjades .

 


instruccions


PAS A PAS :


Es recomana abans netejar / decapar ( Pas 1 )


Aplicar directament 2 taps de producte sobre la superfície i estendre en una única direcció i d'una sola passada. Formar una fina capa uniforme amb una baieta o esponja enceradora . Repetir aquesta operació fins a completar tota la superfície . Començar per un extrem de l'habitació i acabar a l'extrem contrari . Deixar assecar 1 hora abans de trepitjar i no aplicar cap tractament fins després de 24h . Aplicar una 2 ª capa en direcció perpendicular a la 1a aplicació a les 24h per la màxima brillantor i protecció .


Per mantenir la brillantor de sòls encerats abocar 3 taps de producte enmig galleda d'aigua ( 5l ) i fregar . Deixar assecar sense aclarir .

 


Consells


Provar en una zona poc visible .

 


Rendiment

 

Entre uns 40 i 60 m2 per aplicació / capa .
 


Quantitat del contingut : 1 Lt