Fungicida gespa 50 ml.

Fungicida gespa 50 ml.

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Fungicida gespa

 

Descripció

FUNGICIDA GESPA és un fungicida sistèmic d'aplicació foliar amb acció preventiva , curativa i erradicant amb activitat davant d'un gran nombre de fongs paràsits causants de malalties en les plantes . De caràcter sistèmic , després de la seva aplicació es distribueix per dins de la planta .

 

Composició

Miclobutanil , 12.5 % p / v

 

Aplicació

FUNGICIDA GESPA s'empra en el control de diverses malalties de la gespa ocasionades per fongs que solen atacar les fulles i la tija / coll de les gramínies , com la taca del dòlar o dollar spot ( Sclerotinia homeocarpa ) , rizoctonia ( Rhizoctonia spp . ) , Antracnosi ( Colletotrichum spp ) , Curvularia , Drechslera , helmintosporium , piricularia , etc .

 

Dosificació

Aplicar en polvorització foliar , a la dosi de 0,04-0,08 % % , és a dir de 2 a 4 ml per cada 5 litres d'aigua , cobrint uniformement la superfície a tractar .

Emprar la dosi més alta en cas de tractaments curatius . En aplicacions preventives l'interval entre tractaments serà de 14 dies . En cas de tractaments curatius l'interval serà de 7 dies .

 

Presentació

Ampolla de 50 ml .

 

Contraindicacions


TOXICOLOGIA : Xn - Nociu . Irrita els ulls . Possible risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al fetus . Nociu : si s'ingereix pot causar dany pulmonar . L'exposició repetida pot provocar sequedat o formació d'esquerdes a la pell . Tòxic per a la reproducció cat . 3 . Mantenir fora de l' abast dels nens . Per estar lluny d'aliments, begudes i pinsos . No respirar els vapors ni la polvorització . Evitar el contacte amb els ulls . Useu vestimenta i guants de protecció adequats . En cas d'ingestió , no provocar el vòmit : acudiu immediatament al metge i mostri-li l' etiqueta o l' envàs . Elimineu aquesta substància i el seu recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos . EN CAS D'ACCIDENT O MALESTAR , ACUDEIXI IMMEDIATAMENT AL METGE (si és possible ensenyeu-li l' etiqueta) .

 

ECOTOXICOLOGIA . N - Tòxic per als organismes aquàtics , pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient aquàtic . Calendari d'aplicació

E F M A M J J A S O N D

 

  Periodo preventivo     Periodo curativo