Anti - cotxinilles 50 ml

Anti - cotxinilles 50 ml

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Anti - cotxinilles

 

Descripció

ANTI - COTXINILLES ROTION -50 és un insecticida organofosforat a base de fenitrotion , que actua per contacte i ingestió sobre un gran nombre d'insectes que ataquen les plantes , però de forma específica contra les cotxinilles . Posseeix una bona persistència i acció en profunditat .

 

Composició

Fenitrotion , 50%

 

Aplicació

ANTI - COTXINILLES s'empra eficaçment per al control de tot tipus de cotxinilles en arbres , arbustos i plantes ornamentals així com en fruiters , vinya i cítrics .

 

Dosificació

Aplicar en polvorització foliar normal al 0,10-0,15 %, és a dir de 1.0 a 1.5 ml per litre d'aigua (en una motxilla de 12-14 litres , 20 ml de producte ) per al control de cotxinilles i erugues .

 

Presentació

Ampolla de 50 ml .

 

Contraindicacions

Autoritzat Ús Domèstic

 

Toxicologia : Xn - NOCIU . Nociu per inhalació , ingestió i contacte amb la pell . Mantenir fora de l'abast dels nens . Mantenir lluny d'aliments , begudes i pinsos . No respirar els vapors ni els fums . En cas de contacte amb la pell, rentar immediatament amb aigua abundant .

En cas d'accident o malestar , acudeixi immediatament al metge

( mostrant-li si és possible l'etiqueta ) .


Ecotoxicologia : N -Perillós per al medi ambient. Molt Tòxic per als organismes aquàtics , pot provocar a llarg termini efectes negatius en el medi ambient aquàtic . No contaminar l'aigua amb el producte ni amb el seu envàs .

 

Calendari d'aplicació

E F M A M J J A S O N D

 

  Periodo preventivo     Periodo curativo