Bermectine 250 ml.

Bermectine 250 ml.

Més detalls


Per comandes truqueu-nos al 977 120 102


Bermectine 

  

Acaricida líquid de gran especificitat contra aranya roja , dotat d'un gran efecte de xoc que li confereix gran eficàcia .

 

Actua sobre àcars adults i larves . Recomanat també contra liryomiza    

(minador ) .

 És molt tòxic , per la qual cosa cal aplicar amb màscara i guants .

 

 Qualsevol polvorització ha de realitzar-se sense llum directa .

 

 

Composició

Abamectina 1.8 %

 

Dosi

Aplicar en polvorització normal a 1ml/litro aigua .

 

Després d'aplicar el producte , poden transcórrer fins a 5 dies abans d'observar la màxima mortaldat de les poblacions dels àcars tractats .

 

Contingut de l'envàs

250 ml .

 

Precaucions d'ús 

No barrejar amb capten ni amb productes incompatibles amb l'oli . Si es vol barrejar amb altres productes , s'ha de fer una prova prèvia o consultar amb el nostre Servei Tècnic . Per evitar problemes de resistència no tractar més de 3 vegades a l'any. No dur a terme tractaments seqüencials de Bermectine per al control d'àcars , ni més de 2 tractaments seqüencials per al control de minadors . Alternar les aplicacions amb ingredients actius de diferent manera d'acció .

 

Evitar la contaminació d'aigües . Per protegir les abelles tapar els ruscs prèviament al tractament i mantenir així durant 1 o 2 hores més tard . No aplicar durant les hores de pecorea , sinó quan les abelles no estiguin actives en la zona a tractar .

 

Termini de seguretat

28 dies .

 

Eliminació d'envasos buits

És obligatori esbandir enèrgicament 3 vegades, o mitjançant dispositiu de pressió , cada envàs de producte que es buidi al preparar la dilució i abocar les aigües al tanc del polvoritzador . Inutilitzar els envasos buits i dipositar-los en lloc segur i no contaminant .